ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΔΑΠ
1

ΚΔΑΠ NeverLand

ΗΛΙΚΙΕΣ

Από 5 έως 12 ετών

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή:

17:00

-

21:00

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σεπτέμβριος

-

Ιούλιος

Λέοντος Σοφού 2
Εύοσμος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ονομ/νυμο υπευθύνου:
Αριστέα Κατσάρη

Κυρίαρχος στόχος μας στη NeverLand είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να επικοινωνήσουν με τον κόσμο, αναπτύσσοντας όλο το δυναμικό τους, όλες τους τις δυνάμεις και όλους τους τρόπους έκφρασης, υποσκελίζοντας όλα τα πιθανά εμπόδια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα παρακινεί το κάθε παιδί να συμμετέχει στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας, να αντλεί ευχαρίστηση από τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και να αντιμετωπίζει και να επιλύει αυτόβουλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

παροχές

ΕΣΠΑ

γεύματα

ιατρική
φροντίδα

άλλες
παροχές