Προστασία προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο schooling.gr συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτοί οι όροι ισχύουν μόνο για τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο και όχι για άλλους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους (links). Οι συνδεδεμένοι διαδικτυακοί τόποι δεν υπάγονται στους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων του schooling.gr.

To schooling.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα επίσκεψής σας στον παρόντα ιστότοπο.

Για να επιτύχουμε τη συνεχή αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, προς όφελός σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι σας ενδιαφέρει. Τις πληροφορίες αυτές τις αντλούμε είτε μέσα από τα σχόλιά σας στο blog του schooling.gr, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας και των στατιστικών επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

Τα προσωπικά στοιχεία των προβαλλόμενων στην ιστοσελίδα μας επιχειρήσεων (δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών σταθμών) αντλήθηκαν και συλλέχθηκαν από το schooling.gr, ειτε από τα κατά τόπους επαγγελματικά επιμελητήρια, είτε έπειτα από την απευθείας αποστολή τους από τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε εμάς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα εν λόγω στοιχεία αξιοπιούνται και προορίζονται μόνο για τον σκοπό της προβολής και διαφήμισης των επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα μας και δεν διανέμονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκρισή τους.

Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας (e-mails) λήφθηκαν και αξιοποιούνται από το schooling. gr, είτε μέσω της εγγραφής των επισκεπτών στο newsletter της ιστοσελίδας μας, είτε έπειτα από την απευθείας αποστολή των στοιχείων τους σε εμάς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα στοιχεία αξιοποιούνται και προορίζονται μόνο για τον λόγο για τον οποίο μας παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, ήτοι τη διαρκή ενημέρωσή τους και δεν διανέμονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκρισή τους.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι με την επίσκεψη της ιστοσελίδας schooling.gr, συλλέγονται γενικές πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του υπολογιστή ή του κινητού από τον οποίο πραγματοποιείται η επίσκεψη, τη σύνδεση και την IP διεύθυνση της συνδεόμενης συσκευής του επισκέπτη, τη χώρα και την ώρα της επίσκεψης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για ανάλυση στατιστικών δεδομένων και βελτιστοποίηση της διαφημιστικής προβολής μας. Εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή αυτών των στοιχείων από εμάς, μπορείτε να τροποποιήσετε αντίστοιχα τις ρυθμίσεις του διακομιστή σας ή/και του υπολογιστή/κινητού σας σχετικά με τα cookies.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του εκάστοτε επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, κάθε φορά που την επισκέπτεται, χωρίς όμως να παρεμβαίνουν/τροποποιούν/επεξεργάζονται/συλλέγουν αρχεία του υπολογιστή/κινητού σας. Η χρήση τους είναι μόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιμότητας και διαφήμισης.

Το schooling.gr χρησιμοποιεί cookies Google Analytics και όλα τα στοιχεία είναι ανώνυμα.

Φροντίζουμε δε, να προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διατηρούμε ασφαλή και να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα τόσο των προβαλλόμενων επιχειρήσεων όσο και των επικεπτών του schooling.gr, ανταποκρινόμενοι και συμμορφούμενοι απόλυτα στις επιταγές του νέου Γενικού Ευρωπαϊκου Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.

Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@schooling.gr.