Όροι Χρήσης

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας schooling.gr αυτομάτως συμφωνείτε και αποδέχεστε τους όρους αυτούς. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ανάλογα με την εξέλιξή της και τις υπηρεσίες που προσφέρει χωρίς καμία προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτόν κρίνουμε συνετό να επισκέπτεστε τους όρους χρήσης του schooling.gr σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας schooling.gr δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διανεμηθεί και να αναπαραχθεί χωρίς την άδεια του κατόχου της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικού και πληροφοριακού χαρακτήρα και όχι προτροπής ή συμβουλευτικού χαρακτήρα. Το schooling.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί χρήστης της ιστοσελίδας, λόγω των αναρτημένων σ’ αυτήν πληροφοριών. Το schooling.gr αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή-ανάρτηση-δημοσίευση προκύψει από παράλειψη, λάθος, ανακρίβεια σε πληροφορίες, που παρέχονται από τις προβαλλόμενες επιχειρήσεις.

Σε αρχικό στάδιο πραγματοποιήθηκε από το ίδιο το schooling.gr η συλλογή και άντληση πληροφοριών για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στον Νομό Θεσσαλονίκης από τις ιστοσελίδες τους και στη συνέχεια προχώρησε στις καταχωρήσεις και αναρτήσεις των σχετικών πληροφοριών τους που συλλέχθηκαν στο schooling.gr. Οι εν λόγω επιχειρήσεις ενημερώθηκαν γραπτώς για τα ανωτέρω και συναίνεσαν.

Επιχειρήσεις εντός του ίδιου Νομού ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί από το ίδιο το schooling.gr, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να δημιουργήσουν λογαριασμό εγγραφής τους σ’ αυτό, με σκοπό την ανάδειξη και προβολή των υπηρεσιών τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αποστολή σχετικού αιτήματος στο email info@schooling.gr.

Επιπλέον οποιαδήποτε επιχείρηση δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να τροποποιεί το προφίλ της και τον τρόπο προβολής της στην ιστοσελίδα schooling.gr, με την αποστολή σχετικού αιτήματος στο email info@schooling.gr. Οποιαδήποτε μεταβολή στις αναρτημένες - δημοσιευμένες πληροφορίες της επιχείρησης θα υπόκειται σε έλεγχο από τον διαδικτυακό τόπο του schooling.gr.

Οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν σε ανύποπτο χρόνο την προβολή τους στην ιστοσελίδα schooling.gr.

Στην ιστοσελίδα schooling.gr περιλαμβάνονται συνδέσεις (links) με άλλους διαδικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και το schooling.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων αυτών διαδικτυακών τόπων.

Οι παραπάνω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του schooling.gr και των χρηστών αυτού.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail info@schooling.gr.