Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης. Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας schooling.gr αυτομάτως συμφωνείτε και αποδέχεστε τους όρους αυτούς.

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ανάλογα με την εξέλιξή της και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει χωρίς καμία προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό κρίνουμε συνετό να επισκέπτεστε τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας schooling.gr δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διανεμηθεί και να αναπαραχθεί χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Το περιεχόμενο αυτό είναι καθαρά περιεχόμενο πληροφόρησης και όχι προτροπής ή συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις με βάση το περιεχόμενο αυτό.

Σε αρχικό στάδιο, οι καταχωρήσεις των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο schooling.gr και αφορούν το Νομό Θεσσαλονίκης, έγιναν από το ίδιο το schooling.gr και οι επιχειρήσεις έχουν ενημερωθεί γραπτώς για αυτή την πράξη.

Σε δεύτερο στάδιο, οποιαδήποτε επιχείρηση του Νομού Θεσσαλονίκης το επιθυμεί, μπορεί να τροποποιήσει το προφίλ της και τον τρόπο προβολής της στην ιστοσελίδα schooling.gr. Οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες πληροφορίες, πρώτα θα υπόκειται σε έλεγχο από το δικτυακό τόπο.

Το ίδιο θα ισχύει και για επιχειρήσεις από την ίδια ή άλλες περιοχές της Ελλάδας, που δεν είναι ήδη καταχωρημένες από το ίδιο το schooling.gr και επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό εγγραφής σε αυτό με σκοπό την ανάδειξη των υπηρεσιών τους. Οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να διακόψουν την προβολή τους στην ιστοσελίδα schooling.gr.

Το περιεχόμενο του schooling.gr δύναται να παρέχεται και από τρίτους. Το schooling.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία υποστεί κάποιος χρήστης λόγω πληροφοριών που βρήκε σε αυτή την ιστοσελίδα. Το schooling.gr αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή προκύψει από παράλειψη, λάθος, ανακρίβεια σε πληροφορίες, που παρέχονται από τρίτους.

Στην ιστοσελίδα schooling.gr περιλαμβάνονται συνδέσεις (links) με άλλους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και το schooling.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων αυτών δικτυακών τόπων.

Οι παραπάνω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του schooling.gr και των χρηστών αυτού.

Στο δικτυακό τόπο schooling.gr οι επισκέπτες μπορούν να καταγράψουν τα σχόλια τους / την κριτική τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο σχετικό πεδίο. Το schooling.gr δε δεσμεύεται για την ορθότητά τους ούτε κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι σύμφωνο ή αποδέχεται μέρος αυτών.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να κάνουν διαφήμιση ή δυσφήμιση. Οι χρήστες διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιούν καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που δημοσιεύουν.Το schooling.gr έχει το δικαίωμα να ελέγχει αυτές τις πληροφορίες και να διαγράφει από την ιστοσελίδα άμεσα και χωρίς προειδοποίηση οποιοδήποτε σχόλιο αθέμιτου / προσβλητικού / υβριστικού / ρατσιστικού χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail info@schooling.gr.