ρομποτική για τα παιδιά και ο wall e

Ρομποτική για τα παιδιά – τι είναι και ποια τα οφέλη

Η ρομποτική για τα παιδιά αποτελεί αντικείμενο μαθημάτων σε
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε εργαστήρια και σε πανεπιστήμια.
Η λέξη ρομπότ προέρχεται από τη λέξη robota που σημαίνει εργασία. 
Η ρομποτική είναι ένας επιστημονικός κλάδος που έχει ως αντικείμενο τη
μελέτη των μηχανών.

Οι μηχανές έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν τον άνθρωπο
σε κάποιες εργασίες κυρίως στη βιομηχανία, αλλά και στην ιατρική.
Με τη ρομποτική συνδυάζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων
και η φυσική δραστηριότητα.

Τα ρομπότ έχουν έναν «εγκέφαλο – επεξεργαστή» και κάποια
αισθητήρια με τα οποία αντιλαμβάνονται τα δεδομένα και ενεργούν
με τους κινητήρες που διαθέτουν. Σε πολλές ταινίες μάλιστα τα
ρομπότ παρουσιάζονται με ανθρώπινη μορφή να εκτελούν
διάφορες εργασίες.

Όλο αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Έτσι,
υπάρχουν αρκετοί χώροι που προσφέρουν μαθήματα ήδη από
την ηλικία των 5 ετών. Η ρομποτική  για τα παιδιά αποτελεί
μία βιωματική διαδικασία που προσφέρει πολλά οφέλη
στους μικρούς μας φίλους.

Επίσης είναι μία από τις δραστηριότητες που ακολουθεί το
μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M.
(Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Συνδυάζει δηλαδή Φυσική, Τεχνολογία, Μηχανική και
Μαθηματικά.

Επομένως, οι μαθητές:

 • Με τη Φυσική

Μελετούν την κίνηση, τη μεταφορά ενέργειας και την τριβή μεταξύ των υλικών

 • Με τον Προγραμματισμό

Θα πρέπει να προγραμματίσουν τους αισθητήρες και να κάνουν
το ρομπότ να κινείται σύμφωνα με κάποιον αλγόριθμο δίνοντάς
του έτσι ψηφιακή νοημοσύνη

 • Με τη Μηχανική

Πρέπει να μπορούν να κατασκευάσουν και να συναρμολογήσουν
με ακρίβεια

 • Με τα Μαθηματικά

Καλούνται να υπολογίσουν εμβαδόν, μήκος ή περίμετρο,
να μετρήσουν διαστάσεις και να βρουν αναλογίες

Συνδυάζοντας όλα αυτά τα αντικείμενα μαζί η ρομποτική προσφέρει:

 • αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση
 • δημιουργικότητα
 • συνεργασία με τα μέλη της ομάδας
 • παρατηρητικότητα
 • ερευνητικό πνεύμα
 • ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • ικανότητα λήψης αποφάσεων

Σε πολύ προχωρημένα στάδια μαθημάτων η ρομποτική μπορεί
να χαρίσει πολλές  διακρίσεις στους μαθητές, καθώς μπορούν
να λάβουν μέρος και σε διαγωνισμούς ρομποτικής.