παιχνίδια ρόλων με λούτρινα ακρουδάκια

Παιχνίδια ρόλων και ενσυναίσθηση

Τα παιχνίδια ρόλων είναι ένας τρόπος που βοηθάει ένα παιδί να
αρχίσει να νοιάζεται όχι μόνο για τα δικά του συναισθήματα, αλλά
και για των άλλων. Πρόκειται για παιχνίδια ρόλων που μπορεί να
παίξει με τα λούτρινα αρκουδάκια του ή με φανταστικούς φίλους.
Μπορεί να κάνει παντομίμα, να υποδυθεί τον εαυτό του ή άλλα
πρόσωπα.

Αναπαριστά καθημερινές περιστάσεις και πρόσωπα,
ακόμα και σε χώρο και χρόνο που μπορεί να μην έχει υπάρξει
ποτέ. Έτσι,  αναλαμβάνει κάθε φορά διαφορετικό ρόλο ανάλογα
με την περίσταση. 

Αυτή η μίμηση το βοηθάει να βιώνει διαφορετικές καταστάσεις
και σιγά σιγά να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Κατανοεί πώς
μπορεί να νιώθει κάποιος που έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση.
Επομένως, με τα παιχνίδια ρόλων αρχίζει να κατανοεί και τον τρόπο
συμπεριφοράς των γύρω του. Μπορεί να μάθει να λαμβάνει αποφάσεις
και πρωτοβουλίες. Ακόμη, μαθαίνει να επεξεργάζεται άγνωστες
για το ίδιο καταστάσεις.
Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η ενσυναίσθηση.

Ο όρος «ενσυναίσθηση» σημαίνει «να μπορεί κάποιος να μπει στη θέση
κάποιου άλλου». Να μπορεί να νιώσει τα συναισθήματά του. Να μπορεί
να τον καταλάβει πραγματικά και να αφουγκραστεί τις ανάγκες του.
Αυτή η αρετή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη συναισθηματική
ανάπτυξη ενός παιδιού.

Ήδη από την προσχολική ηλικία ένα παιδί μπορεί να καλλιεργήσει
την ενσυναίσθηση. Έτσι, θα είναι σε θέση να δείξει ότι ευαισθητοποιείται
απέναντι στους γύρω του. Με ένα νεύμα, ένα χάδι, μια λέξη…
Δεν έχει σημασία ο τρόπος που θα το εκφράσει. Σημασία έχει να
αποκτήσει αυτό το εφόδιο στη ζωή του, που θα ολοκληρώσει
|την προσωπικότητά του.