Πώς μπορούν οι γονείς να αντιμετωπίσουν έναν Παιδικό Σταθμό ως ΚΕ.Π.Α.Ε.

Κέντρα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή αλλιώς ΚΕ.Π.Α.Ε.

Ένας όρος μη θεσμοθετημένος, το περιεχόμενο του οποίου στους περισσότερους
ίσως φαίνεται άγνωστο. 
Πρόκειται για τον όρο που αντιπαραθέτει η Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ.
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών)
στον ήδη θεσμοθετημένο όρο «Παιδικός Σταθμός».

Τι εντύπωση δίνει ο όρος «Παιδικός Σταθμός»

Αν κάνουμε μία ανάλυση του όρου «Παιδικός Σταθμός», αμέσως γίνεται αντιληπτό
ότι σημαίνει «σταθμός παιδιών». Ένας χώρος δηλαδή, όπου τα παιδιά σταθμεύουν,
ένας χώρος φύλαξης, όπου μπορούν τα παιδιά να περάσουν κάποιες ώρες.
Από τη στιγμή που δίνεται αυτή η εντύπωση, είναι δυστυχώς πολύ λογικό να
αντιμετωπίζονται και ως τέτοιοι χώροι φύλαξης.

Όμως, ο παιδικός σταθμός δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να επιλέγεται
ως «σταθμός», δηλαδή ως χώρος στάθμευσης για τα παιδιά, αλλά ως ένας χώρος
που μπορεί να προσφέρει πολλά στα παιδιά. Γι΄αυτόν το λόγο, οι γονείς θα πρέπει
να αντιμετωπίζουν αυτούς τους χώρους όχι σαν «Παιδικούς Σταθμούς»,
αλλά σαν Κέντρα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΚΕ.Π.Α.Ε.).

Πώς μπορούν οι γονείς να αντιμετωπίσουν
έναν Παιδικό Σταθμό ως ΚΕ.Π.Α.Ε.

Όποιος και αν είναι ο λόγος που οδηγεί τους γονείς σε αναζήτηση παιδικού σταθμού,
υπάρχουν κάποιοι βασικοί τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν και κάποια
βασικά πράγματα στα οποία πρέπει να δώσουν προσοχή πριν αποφασίσουν.

Παιδαγωγική ταυτότητα

Ένα από τα κριτήρια που θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο
για την τελική επιλογή των γονιών είναι η παιδαγωγική ταυτότητα που έχει
ο παιδικός σταθμός και η βαρύτητα που δίνει στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

Είναι σημαντικό οι γονείς να γνωρίσουν τον υπεύθυνο και τη φιλοσοφία του
και γενικότερα τις απόψεις του για την προσχολική ηλικία.
Μετράει πολύ ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται για το έργο του,
για το παιδί, για τους συνεργάτες του, αλλά και για τους ίδιους  τους γονείς.
Μπορούν να ρωτήσουν, επίσης, τι σημαίνει η επωνυμία του σταθμού.

Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν λεπτομέρειες για το
εκπαιδευτικό μοντέλο που ενδεχομένως υιοθετείται από τον παιδικό σταθμό.
Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι η παιδαγωγική μέθοδος Montessori,
η παιδαγωγική προσέγγιση του Reggio Emilia,
η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner,
η παιδαγωγική μέθοδος Waldorf-Steiner.

Παιδαγωγικό πρόγραμμα και επιστημονικοί συνεργάτες

Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να μάθουν πώς εφαρμόζεται
το παιδαγωγικό πρόγραμμα. Κάποιες από τις βασικές παροχές
είναι το θεατρικό παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων, η μουσική προπαιδεία,
η μουσικοκινητική, το κουκλοθέατρο, οι αθλητικές δραστηριότητες,
τα εικαστικά, η μουσειακή αγωγή.

Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν και άλλα προγράμματα, όπως η
εξοικείωση με ξένες γλώσσες, που υλοποιούνται είτε από τις παιδαγωγούς
είτε από εξωτερικούς συνεργάτες.

Τρόπος συνεργασίας με τους γονείς

Ο τρόπος και η συχνότητα με την οποία μπορούν οι γονείς να επικοινωνούν
με τις παιδαγωγούς είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις
γίνονται ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις ή σχολή γονέων, δηλαδή
συναντήσεις γονέων για θέματα που αφορούν τα παιδιά.

Καλό είναι οι γονείς να γνωρίζουν από πριν με ποιον τρόπο μπορεί να υπάρξει
αυτή η συνεργασία με τις παιδαγωγούς είτε σε θέματα που αφορούν
την πρόοδο του παιδιού είτε σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μπορεί να προκύψει
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τέλος, οι γονείς θέλουν να γνωρίζουν με ποιον τρόπο μπορούν
να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και στα δρώμενα του παιδικού σταθμού.

Τμήματα και παιδαγωγοί

Σημαντική πληροφορία είναι και ο αριθμός παιδιών ανά τμήμα, όπως
επίσης και η αντιστοιχία παιδιών και παιδαγωγών. Τέλος, κάτι που
μπορεί να απασχολήσει τους γονείς είναι αν τα τμήματα είναι
ανάμεικτα ή χωρίζονται με βάση την ηλικία των παιδιών.

Προσαρμογή και ένταξη

Από τη στιγμή που ένα παιδί προσχολικής ηλικίας θα αποχωριστεί
το οικογενειακό περιβάλλον για κάποιες ώρες, θα πρέπει αυτό να
γίνει σταδιακά, έτσι ώστε η προσαρμογή του να ολοκληρωθεί ομαλά
μέσα στο καινούριο περιβάλλον. Θα δημιουργηθούν σιγά σιγά
οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους παιδαγωγούς και οι πρώτες φιλίες
με τους συνομήλικους. Επομένως, βασικό θέμα είναι και ο τρόπος
απογαλακτισμού του παιδιού και η γενικότερη λειτουργία του
παιδικού σταθμού με ενσυναίσθηση και σεβασμό προς την
προσωπικότητα του παιδιού.

Ιατρικοί Συνεργάτες

Σημαντικό είναι να μάθουν οι γονείς ποιοι γιατροί συνεργάζονται
με τον παιδικό σταθμό. Μία φορά το μήνα γίνεται η επίσκεψη από
τον παιδίατρο. Μπορεί, όμως, να υπάρχει συνεργασία και με άλλες ειδικότητες,
όπως λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, παιδοψυχολόγο.

Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον

Μία επίσκεψη στο περιβάλλον του παιδικού σταθμού θα δώσει στους γονείς
την ευκαιρία να δουν από κοντά με ποιον τρόπο είναι οργανωμένο και αν
υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Γενικότερα μπορούν να δουν τι είδους
εξοπλισμό διαθέτει, ποιες δυνατότητες παρέχει για δημιουργικές ασχολίες
και με ποιον τρόπο αξιοποιούνται οι δημιουργίες και οι κατασκευές των παιδιών.

Το οργανωμένο σχολικό περιβάλλον μοιάζει περισσότερο με ένα
εργαστήριο παρά με τις γνωστές σχολικές αίθουσες. Ο παιδικός σταθμός
προσφέρει στο παιδί γνώσεις και δεξιότητες ανάλογα με την ηλικία του
και το αναπτυξιακό του στάδιο. Το παιδί έχει την ευκαιρία να αυτονομηθεί,
να μάθει να οργανώνει τη σκέψη του και να συγκεντρώνει την προσοχή
του σε δραστηριότητες που το ενδιαφέρουν.
Έτσι, ανακαλύπτει σιγά σιγά και τις κλίσεις του.

Τέλος, μέσα από την ποικιλία ερεθισμάτων και εμπειριών που βιώνει
και μέσα από την επαφή με το σύνολο και την ομάδα στην οποία εντάσσεται,
μαθαίνει για το σεβασμό και την εκτίμηση τόσο απέναντι στους άλλους
όσο και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό.

Αν, λοιπόν, η αναζήτηση και η επιλογή του παιδικού σταθμού
γίνεται με αυτά τα κριτήρια, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι αυτός
αντιμετωπίζεται από τους γονείς ως ένα Κέντρο Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (ΚΕ.Π.Α.Ε.) στο οποίο αναθέτουν κάτι πολύ σημαντικό,
την ΑΓΩΓΗ των παιδιών τους.

Το άρθρο αυτό γράφτηκε σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ.
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων  Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών)