Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Howard Gardner.

Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Howard Gardner

Το δικό σου παιδί ποιο είδος νοημοσύνης έχει σε μεγαλύτερο βαθμό;

Συνεχίζοντας το ψάξιμο για παιδικό σταθμό για τη μικρούλα μου, είδα ότι
κάποιοι παιδικοί σταθμοί ως εκπαιδευτική μέθοδο εφαρμόζουν τη θεωρία
πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner.

Ο ψυχολόγος Howard Gardner αμφισβήτησε την ιδέα ότι η νοημοσύνη είναι
μόνο μια και ότι μπορεί να μετρηθεί απλά μέσω του δείκτη IQ. Σύμφωνα με
τον Gardner υπάρχουν πολλοί τρόποι για να είσαι έξυπνος.
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι υπάρχουν 8 είδη ευφυΐας που χρησιμοποιούνται
ταυτόχρονα και τείνουν να αλληλοσυμπληρώνονται.

Τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα δίνουν έμφαση μόνο στις γλωσσικές
και λογικομαθηματικές δεξιότητες των παιδιών και έτσι δεν ευνοούνται άλλες
κλίσεις και δυνατότητες που πιθανότατα να έχουν.

Η διαφορά, λοιπόν, με την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία που
ισχύει είναι ότι σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης
το κάθε παιδί μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και με βάση τις δικές
του δυνατότητες.
Επομένως, η καλυτερη μάθηση είναι η προσωπική
και εξατομικευμένη σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις κλίσεις που έχει
κάθε παιδί. Σκοπός του σχολείου που εφαρμόζει αυτή την εκπαιδευτική
μέθοδο είναι να αναπτύξει όλους τους τύπους νοημοσύνης.

Αν το παιδάκι σου έχει ανεπτυγμένη τη Γλωσσική – Λεκτική νοημοσύνη,
τότε έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις λέξεις και τη γλώσσα.
Έχει έφεση στις ξένες γλώσσες και του αρέσει το διάβασμα, τα παιχνίδια λέξεων,
η σύνθεση ιστοριών. Συνήθως, αυτό το είδος νοημοσύνης έχουν καλλιεργήσει σε
μεγαλύτερο βαθμό συγγραφείς, ποιητές, δικηγόροι, ομιλητές.

Αν στο παιδί σου αρέσει να λύνει προβλήματα και να πειραματίζεται, να σκέφτεται
λογικά και να διερευνά διάφορα θέματα με επιστημονικό τρόπο, τότε έχει
ανεπτυγμένη τη Λογική – Μαθηματική νοημοσύνη. Έχει την ικανότητα
επίλυσης μαθηματικών υπολογισμών και μπορεί με ευκολία να ακολουθήσει
εντολές. Τέτοιο είδος νοημοσύνης έχουν καλλιεργήσει σε μεγαλύτερο βαθμό
συνήθως οι επιστήμονες και οι μαθηματικοί.

Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται ένα παιδί τις παραλλαγές στο ρυθμό και τη
μελωδία και να συνθέτει μουσική δείχνει ότι έχει αυξημένη
Μουσική – Ρυθμική νοημοσύνη. Το παιδί αυτό μπορεί να διδαχθεί τα
μαθήματά του μετατρέποντάς τα σε στίχους, μιλώντας ρυθμικά ή
|αποστηθίζοντας υπό τον ήχο μουσικής.

Κάποιο άλλο παιδί μπορεί να έχει αθλητικές ικανότητες ή χειρωνακτικές
δεξιότητες. Αυτό μαθαίνει μέσα από τη σωματική δραστηριότητα και
την πρακτική μάθηση και διαθέτει σε μεγαλύτερο βαθμό
Σωματική – Κιναισθητική Νοημοσύνη.

Αν το παιδάκι σου έχει καλλιεργήσει περισσότερο την Οπτική – Χωρική νοημοσύνη,
τότε έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται με ακρίβεια τις διαστάσεις ενός
αντικειμένου στο χώρο. Επίσης διδάσκεται ευκολότερα μέσα από εικόνες,
σχέδια, βίντεο, τηλεόραση, κείμενα με εικόνες. Του αρέσει να σχεδιάζει,
να κάνει παζλ και να διαβάζει χάρτες.

Όταν ένα παιδί μπορεί ευκολότερα να κατανοεί και να εκτιμά τα συναισθήματα
των άλλων, έχοντας αυξημένη ενσυναίσθηση και του αρέσει να μαθαίνει
μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και διαλόγους, τότε διαθέτει τη
Διαπροσωπική νοημοσύνη. Αυτό το είδος νοημοσύνης συνήθως
έχουν εκπαιδευτικοί, πωλητές, θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες και σύμβουλοι.

Υπάρχουν και παιδιά που έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό την
Ενδοπροσωπική νοημοσύνη.  Αυτά χαρακτηρίζονται από αυτογνωσία
και ικανότητα να διακρίνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του χαρακτήρα
τους. Στη μάθηση τα βοηθάει η ατομική μελέτη και ενδοσκόπηση.

Τέλος, η Φυσιογνωστική νοημοσύνη σχετίζεται με την ικανότητα ενός
παιδιού να αναγνωρίζει και να κατηγοριοποιεί χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.

 

Δείτε το παρακάτω βίντεο που μιλάει ο ίδιος ο Howard Gardner!

 

Όποιο από αυτά τα είδη ευφυΐας και αν έχει το παιδί σου, δε σημαίνει ότι
είναι λιγότερο ικανό από κάποιο άλλο που τα καταφέρνει ίσως καλύτερα
από το δικό σου σε κάποιες δραστηριότητες. Μην ξεχνάς ότι σύμφωνα
με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης κάθε άτομο διαθέτει όλα τα
είδη νοημοσύνης τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό και ότι υπάρχουν
πολλοί τρόποι για να είναι κάποιος έξυπνος!
 

 

Μπορείς, επίσης να διαβάσεις:

Mοντεσσοριανή μέθοδος: τα οφέλη για παιδιά 0-6 ετών

Η παιδαγωγική προσέγγιση του Reggio Emilia

Παιχνίδια ρόλων και ενσυναίσθηση

Ομαλή προσαρμογή στον παιδικό σταθμό – Μοντέλο Βερολίνου