Διαδικασία ενστάσεων για το ΕΣΠΑ

Σε περίπτωση που την Κυριακή 22/7/2018 δείτε ότι ο φάκελος σας είναι ελλιπής ή η αίτηση έχει απορριφθεί, έχετε στη διάθεσή σας τις επόμενες μέρες για να κάνετε ένσταση.

Ημερομηνίες ενστάσεων από Δευτέρα 23/7/2018 στις 00:00 μέχρι και Τετάρτη 25/7/2018 στις 14:00 το μεσημέρι.

1) Πρέπει να εκτυπώσετε το έντυπο υποβολής ένστασης.

2) Συμπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούνται και υπογράφετε.

3) Συγκεντρώνετε τα σωστά δικαιολογητικά (ανάλογα με το λόγο της έλλειψης ή της απόρριψης)

4) Μπορείτε να τα στείλετε με τους εξής τρόπους:

με fax  (στα fax ενστάσεων των κατά τόπους γραφείων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

ή

με e-mail στο e-mail ενστάσεων miteresenstaseis@eetaa.gr . Σε περίπτωση αποστολής των εγγράφων με e-mail θα πρέπει να σκαναριστούν τα χαρτιά σε μορφή pdf.

ή

ταχυδρομικά (ή με courier) αναγράφοντας στο φάκελό την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», για το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Κυριακή 29/7/2018. Καλή επιτυχία!

Ίσως να σου φανούν χρήσιμα και τα παρακάτω άρθρα: