αιτήσεις εσπα

Αιτήσεις ΕΣΠΑ για παιδικό σταθμό & ΚΔΑΠ ποια η διαδικασία;

Αποφάσισα να στείλω το γιο μου παιδικό σταθμό φέτος, ελπίζω μέσω ΕΣΠΑ.
Πλησιάζει ο καιρός… Έχω προβληματιστεί… Και τώρα τι κάνουμε; Ποια είναι η
διαδικασία για τις αιτήσεις ΕΣΠΑ και τι καλύπτει; Πληρώ τα απαραίτητα κριτήρια;
 Έτσι, ξεκίνησα να ψάχνω τι ακριβώς πρέπει να κάνω και ποια χαρτιά πρέπει 
να συγκεντρώσω για να πάρω το πολυπόθητο voucher, έτσι ώστε
να είμαι έτοιμη, όταν έρθει εκείνη η ώρα.

Ελπίζω η λίστα μου να βοηθήσει:

 1. να βγάλω φωτοτυπία την ταυτότητα 
 2. να πάρω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. να κάνω τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2017 
 4. να μπω στο www.eetaa.gr να κάνω ηλεκτρονική αίτηση. Πρέπει να
  συμπληρώσω φυσικά το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α το δικό 
  μου και του παιδιού μου.
 5. να τυπώσω την αίτηση και να την υπογράψω
 6. αν εργάζομαι ως τότε… (το ελπίζω!) να ζητήσω βεβαίωση εργοδότη
  και αντίγραφο σύμβασης ή αναγγελία πρόσληψης ή αντίγραφο
  του πίνακα προσωπικού
 7. αν είμαι άνεργη… να πάρω βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Όλα αυτά τα δικαιολογητικά (ευτυχώς εγώ δε χρειάζεται να συγκεντρώσω κι άλλα)
να τα στείλω σε φάκελο ταχυδρομικά  ή με courier στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα βγει στις 22/07/2018.

Οι ενστάσεις θα μπορούν να γίνουν από 23/07/2018 έως 25/07/2018
και τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις 29/07/2018.
Αν τελικά πάρω το voucher, πρέπει:

1.να πάρω το voucher και να πάω ως τις 03/09/2018 στον παιδικό σταθμό
που έχω αποφασίσει να κάνω εγγραφή. 

2. να μην ξεχάσω να ενεργοποιήσω το voucher συμπληρώνοντας
ηλεκτρονικά σε εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  το ερωτηματολόγιο εισόδου,
αλλιώς ακυρώνεται το voucher!  

 

Μπορείς, επίσης να διαβάσεις:

Δικαιολογητικά ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Τι καλύπτει το voucher του ΕΣΠΑ  

Οι αιτήσεις ΕΣΠΑ από μια στατιστική σκοπιά

Μπορείτε, επίσης να διαβάσετε: